OUDERLOGIN
OUDERLOGIN

Tarieven

Hoeveel gaat u betalen?

Het basis uur tarief zal in 2021 voor dagopvang € 8,46 en voor buitenschoolse opvang € 7,27 bedragen. Hoeveel u uiteindelijk precies voor de opvang van uw kind(eren) gaat betalen hangt af van de aantal dagen wat u bij ons afneemt en blijft afhankelijk van uw inkomen. In de bovenstaande tarievenlijsten vindt u de nieuwe tarieven voor de verschillende soorten van kinderopvang die wij leveren. Op de internetsite www.toeslagen.nl kunt u bekijken welk deel van dit bedrag u vergoed krijgt via de Belastingdienst. Om snel en handig de tegemoetkoming in de kosten te berekenen, kunt u gebruik maken van: www.kostenkinderopvang.nl

Kinderdagverblijf (0-4 jaar)
Dagen per week Uren per maand Prijs per maand
 1  47  €   397,62
 2  94  €   795,24
 3  141  € 1.192,86
 4  187  €  1.582,02
 5  230  €  1.945,80

De maandbedragen in de tabel zijn gebaseerd op de openstellingsuren en het nieuwe uurtarief voor dagopvang van Kindercentrum Caleido Kidzz per 1 januari 2021: € 8,46. In de tabel is nog geen rekening gehouden met de kinderopvangtoeslag, de tegemoetkoming van de Belastingdienst.

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
Dagen per week Uren per maand

(inclusief woensdag)

Prijs per maand

(inclusief woensdag)

 1  28  € 7,27
 2  55  € 399,85
 3  82  € 596.14
 4 109  € 792.43
 5  120  € 872.40

De maandbedragen in de tabel zijn gebaseerd op de openstellingsuren en het nieuwe uurtarief voor buitenschoolse opvang van Kindercentrum Caleido Kidzz per 1 januari 2021: € 7,27. In de tabel is nog geen rekening gehouden met de kinderopvangtoeslag, de tegemoetkoming van de Belastingdienst.

Extra informatie

  • Een dag is van 07.30 – 18.30 uur (11 uur).
  • Een dagdeel is van 07.30 – 13.00 uur of van 13.00 – 18.30 uur (5,5 uur).
  • Tarieven zijn inclusief drinken, fruit, boterhammen/maaltijdpotje en gezonde tussendoortjes. Zuigelingenvoeding neemt de ouder zelf mee.
  • Het ruilen van een dag is mogelijk binnen een periode van vier weken en indien de bezetting het toelaat.
  • Incidentele opvang is mogelijk indien de bezetting het toelaat.
  • Verlengde opvang is mogelijk voorafgaand aan of aansluitend op een dagdeel bij voldoende vraag, tegen hetzelfde tarief.
  • Heeft u behoefte aan flexibele opvang? Neem dan contact op met uw serviceteam en vraag naar de mogelijkheden.
  • Facturatie vindt plaats in 12 maandelijkse termijnen.

Sectie

Indexering tarieven per 1 januari a.s.

Wij indexeren ons tarief vanaf 1 januari a.s.. Mocht u hier bezwaar tegen hebben en op grond daarvan uw contract met Caleido Kidzz wil opzeggen dan kunt u dit vóór 1 november a.s. schriftelijk aan ons kenbaar maken. We houden dan een opzegtermijn van 1 maand aan.

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij willen wij u herinneren op het tijdig aanpassen van de gegevens voor de kinderopvangtoeslag 2021. De uurprijs en eventueel de genoten aantal uren moeten worden aangepast. U kunt dit gemakkelijk doen via www.toeslagen.nl.

Wij hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Directie

Gemiste Kinderopvangtoeslag kost duizenden euro’s

Komt ons aanbod niet overeen met uw specifieke wensen, neem dan contact met ons op over aanvullende mogelijkheden.