OUDERLOGIN
OUDERLOGIN

Tarieven

Hoeveel gaat u betalen?

Het basis uur tarief zal in 2019 voor dagopvang € 8,02 en voor buitenschoolse opvang € 6,89 bedragen. Hoeveel u uiteindelijk precies voor de opvang van uw kind(eren) gaat betalen hangt af van de aantal dagen wat u bij ons afneemt en blijft afhankelijk van uw inkomen. In de bovenstaande tarievenlijsten vindt u de nieuwe tarieven voor de verschillende soorten van kinderopvang die wij leveren. Op de internetsite www.toeslagen.nl kunt u bekijken welk deel van dit bedrag u vergoed krijgt via de Belastingdienst. Om snel en handig de tegemoetkoming in de kosten te berekenen, kunt u gebruik maken van: www.kostenkinderopvang.nl

Kinderdagverblijf (0-4 jaar)
Dagen per week Uren per maand Prijs per maand
 1  47  €   376,94
 2  94  €   753,88
 3  141  € 1.130,82
 4  187  €  1.499,74
 5  230  €  1.844,60

De maandbedragen in de tabel zijn gebaseerd op de openstellingsuren en het nieuwe uurtarief voor dagopvang van Kindercentrum Caleido Kidzz per 1 januari 2019: € 8,02. In de tabel is nog geen rekening gehouden met de kinderopvangtoeslag, de tegemoetkoming van de Belastingdienst.

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
Dagen per week Uren per maand

(inclusief woensdag)

Prijs per maand

(inclusief woensdag)

 1  34  € 234,26
 2  59  € 406,51
 3  83  € 571,87
 4 107  € 737,23
 5  132  € 909,48

De maandbedragen in de tabel zijn gebaseerd op de openstellingsuren en het nieuwe uurtarief voor buitenschoolse opvang van Kindercentrum Caleido Kidzz per 1 januari 2019: € 6,89. In de tabel is nog geen rekening gehouden met de kinderopvangtoeslag, de tegemoetkoming van de Belastingdienst.

Extra informatie

  • Een dag is van 07.30 – 18.30 uur (11 uur).
  • Een dagdeel is van 07.30 – 13.00 uur of van 13.00 – 18.30 uur (5,5 uur).
  • Tarieven zijn inclusief drinken, fruit, boterhammen/maaltijdpotje en gezonde tussendoortjes. Zuigelingenvoeding neemt de ouder zelf mee.
  • Het ruilen van een dag is mogelijk binnen een periode van vier weken en indien de bezetting het toelaat.
  • Incidentele opvang is mogelijk indien de bezetting het toelaat.
  • Verlengde opvang is mogelijk voorafgaand aan of aansluitend op een dagdeel bij voldoende vraag, tegen hetzelfde tarief.
  • Heeft u behoefte aan flexibele opvang? Neem dan contact op met uw serviceteam en vraag naar de mogelijkheden.
  • Facturatie vindt plaats in 12 maandelijkse termijnen.

Sectie

Indexering tarieven per 1 januari a.s.

Wij indexeren ons tarief vanaf 1 januari a.s.. Mocht u hier bezwaar tegen hebben en op grond daarvan uw contract met Caleido Kidzz wil opzeggen dan kunt u dit vóór 1 november a.s. schriftelijk aan ons kenbaar maken. We houden dan een opzegtermijn van 1 maand aan.

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij willen wij u herinneren op het tijdig aanpassen van de gegevens voor de kinderopvangtoeslag 2019. De uurprijs en eventueel de genoten aantal uren moeten worden aangepast. U kunt dit gemakkelijk doen via www.toeslagen.nl.

Wij hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Directie

Gemiste Kinderopvangtoeslag kost duizenden euro’s

Komt ons aanbod niet overeen met uw specifieke wensen, neem dan contact met ons op over aanvullende mogelijkheden.