OUDERLOGIN
OUDERLOGIN

Tarieven

Kinderdagverblijf (0-4 jaar)
Dagen per week Uren per maand Prijs per maand
 1  47  €   428,64
 2  94  €   857,28
 3  141  € 1.285,92
 4  187  €  1.705,44
 5  230  €  2.097,60

De maandbedragen in de tabel zijn gebaseerd op de openstellingsuren en het nieuwe uurtarief voor dagopvang van Kindercentrum Caleido Kidzz per 1 januari 2023: € 9,12. In de tabel is nog geen rekening gehouden met de kinderopvangtoeslag, de tegemoetkoming van de Belastingdienst.

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
Dagen per week Uren per maand

(inclusief woensdag)

Prijs per maand

(inclusief woensdag)

 1  28  € 219,80
 2  55  € 431,75
 3  82  € 643,70
 4 109  € 855,65
 5  120  € 942,00

De maandbedragen in de tabel zijn gebaseerd op de openstellingsuren en het nieuwe uurtarief voor buitenschoolse opvang van Kindercentrum Caleido Kidzz per 1 januari 2023: € 7,85. In de tabel is nog geen rekening gehouden met de kinderopvangtoeslag, de tegemoetkoming van de Belastingdienst.

Extra informatie

  • Een dag is van 07.30 – 18.30 uur (11 uur).
  • Een dagdeel is van 07.30 – 13.00 uur of van 13.00 – 18.30 uur (5,5 uur).
  • Tarieven zijn inclusief drinken, fruit, boterhammen/maaltijdpotje en gezonde tussendoortjes. Zuigelingenvoeding neemt de ouder zelf mee.
  • Het ruilen van een dag is mogelijk binnen een periode van vier weken en indien de bezetting het toelaat.
  • Incidentele opvang is mogelijk indien de bezetting het toelaat.
  • Verlengde opvang is mogelijk voorafgaand aan of aansluitend op een dagdeel bij voldoende vraag, tegen hetzelfde tarief.
  • Heeft u behoefte aan flexibele opvang? Neem dan contact op met uw serviceteam en vraag naar de mogelijkheden.
  • Facturatie vindt plaats in 12 maandelijkse termijnen.

Sectie

Sectie
Lege sectie. Pas de pagina aan om hier inhoud toe te voegen.
Indexering tarieven per 1 januari a.s.

Wij indexeren ons tarief vanaf 1 januari a.s.. Mocht u hier bezwaar tegen hebben en op grond daarvan uw contract met Caleido Kidzz wil opzeggen dan kunt u dit vóór 1 november a.s. schriftelijk aan ons kenbaar maken. We houden dan een opzegtermijn van 1 maand aan.

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij willen wij u herinneren op het tijdig aanpassen van de gegevens voor de kinderopvangtoeslag 2023. De uurprijs en eventueel de genoten aantal uren moeten worden aangepast. U kunt dit gemakkelijk doen via www.toeslagen.nl.

Wij hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Directie

Gemiste Kinderopvangtoeslag kost duizenden euro’s

Komt ons aanbod niet overeen met uw specifieke wensen, neem dan contact met ons op over aanvullende mogelijkheden.