OUDERLOGIN
OUDERLOGIN

Welkom bij Kindercentrum Caleido Kidzz Osdorperban

a
Caleido Kidzz Osdorperban

Als u besluit om na de geboorte van uw kind weer aan het werk te gaan, is het belangrijk dat u voor uw kind een vertrouwde en liefdevolle opvang kiest. Caleido Kidzz is een organisatie die opvang biedt aan kinderen van 0 tot 13 jaar waar geborgenheid voor uw kind en het vertrouwen van u als ouder voorop staan.

a
Even wennen

Wij begrijpen dat de stap van het thuisfront naar de kinderopvang in het begin even wennen is. Wij streven ernaar dat uw kind zich vanaf de eerste dag bij ons thuis voelt. Het is belangrijk om de verzorging tijdens de opvang bij Caleido Kidzz aan te sluiten op de verzorging die uw kind thuis krijgt. Goed contact tussen u en Caleido Kidzz is hierbij onontbeerlijk.

a
Wat wij bieden

Caleido Kidzz is er voor alle kinderen tussen 0 en 13 jaar. Daarom kunt u bij ons kiezen uit kinderopvang  in alle soorten en maten. Voor de allerkleinsten is er dagopvang, voorschool voor kinderen vanaf 2 jaar (voor- en vroegschoolse educatie). Gaat uw kind naar de basisschool? bij Caleido Kidzz kunt u ook terecht voor buitenschoolse opvang.

a
0 tot 4 jaar

De eerste week van de plaatsing wordt gebruikt om uw kind te laten wennen aan de nieuwe omgeving. Het wennen wordt langzaam opgebouwd, te beginnen met een uurtje op de eerste dag.

a
4 tot 13 jaar

Wij besteden veel aandacht aan het verschil in opvang tussen jongere en oudere kinderen. Dit komt tot uiting in de verschillende faciliteiten, de vrijheid en de eigen verantwoordelijkheid die kinderen krijgen

Voor- en Vroegschoolse Educatie
Wij werken met de methode Piramide. Deze werkt volgens vier vaste stappen: oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen. Hiermee wordt elk thema steeds verder verkend en dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden.
GGD Inspectierapport

Download de openbare GGD-inspectierapporten. Tevens ligt er een exemplaar voor u ter inzage op het kinderdagverblijf.

Onze Locatie
Schrijf uw kind online in bij Caleido KIDZZ met het digitale aanmeldformulier