OUDERLOGIN
OUDERLOGIN

Oudercommissie

Ouders praten mee

De oudercommissie van Caleido Kidzz bestaat uit een groep van vier ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind. Vanuit de wet op de kinderopvang heeft de oudercommissie het recht Caleido Kidzz te adviseren over de volgende onderwerpen:

 • Pedagogisch beleidsplan
 • Voedingsaangelegenheden
 • Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
 • Openingstijden
 • Klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
 • Prijs van de kinderopvang
 • Kwaliteitsbeleid met betrekking tot: aantal kinderen per pedagogisch medewerker, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding

Voor het reglement van de OC kunt u onderaan de pagina op “Download” klikken.

De oudercommissie is te bereiken via het email adres oc_osdorperban@caleidokidzz.nl of maak gebruik van onderstaand contactformulier. Dit wordt zonder tussenkomst van Caleido Kidzz rechtstreeks aan de OC verzonden.

  Lid van BoinK

  De oudercommissie van Caleido Kidzz is lid van BoinK. BOinK is de nationale belangenvereniging voor de ouders binnen de kinderopvang. Op dit moment zijn 80% van de Oudercommissies in Nederland lid van BOinK. Daarmee is de stem van BOinK heel belangrijk geworden.

  Zo worden ze betrokken bij wetgevingstrajecten, onderzoeken, expertmeetings, het ontwikkelen van nieuwe vormen van opvang en diverse andere zaken die belangrijk zijn voor ouders met kinderen in de opvang.

  Leden Oudercommissie 2024
  caleido_placeholder

  Notulist
  caleido_placeholder

  Voorzitter
  caleido_placeholder

  Penningmeester
  Voor meer informatie over de OC kunt u het Reglement Oudercommissie downloaden.