OUDERLOGIN
OUDERLOGIN

Kinderen 0 tot 4 jaar

Osdorperban

Kinderopvang Caleido Kidzz Osdorperban biedt opvang aan maximaal 34 kinderen per dag tussen de 0-4 jaar. Wij hebben 1 babygroep voor 8 baby’s van 6 weken tot 2 jaar, 2 peutergroepen voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Iedere groep heeft 2 vaste pedagogisch medewerkers per dag conform kwalificatie-eisen uit de huidige CAO.

Wenperiode

Het is belangrijk dat een kind (en ook de ouder) kan wennen aan de nieuwe situatie van het kinderdagverblijf. In overleg met de ouders maken de pm-ers afspraken over het wennen, deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd op de presentielijst. De eerste keer komen ouder en kind samen en blijven een uurtje. Gedurende een periode wordt de tijd dat het kind op de opvang verblijft steeds uitgebreid en de tijd dat de ouder erbij blijft steeds korter. Aangezien ieder kind- en iedere (thuis)situatie anders is, verloopt het wennen voor ieder kind anders. Het ene kind heeft meer tijd nodig dan het andere kind. Dat geldt ook voor de ouders. Het welbevinden van het kind is leidend.

Groepsindeling
Soort Leeftijd KP* Leidster(s) Stagiaire(s)
1Baby’s 0 tot 2 jaar 8 2
Peuters 2 tot 4 jaar  12 2
Peuters  2 tot 4 jaar  14 2
 Totaal 34 6 4

1Baby’s die de leeftijd van 2 hebben bereikt worden niet automatisch overgeplaatst naar de dreumes groep, hier word gekeken naar de ontwikkeling van het kind. Vinden we het kind onvoldoende ontwikkeld dan stemmen we met de ouders af dat het kind nog naar behoefte aantal maanden later overgaat naar de dreumes groep. Deze regel geld ook voor de kinderen van de dreumes groep die naar de peutergroep overgaan.

Inzet groepsleiding

In de  beleidsregels kwaliteit kinderopvang, staat hoeveel kinderen 1 leidster onder haar hoede mag hebben.

Kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar: 1 leidster /6 kinderen, 2 leidster / 12 kinderen,  3 leidster / 16 kinderen

De oudercommissie van Caleido Kidzz bestaat uit een groep van vier ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind.