OUDERLOGIN
OUDERLOGIN

Pedagogisch beleid & praktijk

Op deze pagina staan een aantal speerpunten uit het pedagogische beleidsplan beschreven. De uitgebreide versie van het ‚ÄúPedagogisch Beleidsplan‚ÄĚ kunt u hier downloaden.

Onze pedagogische visie

Van kleins af aan willen kinderen nieuwe dingen ontdekken en beheersen. De wil om zich te ontwikkelen en te leren is kinderen aangeboren. Een baby bekijkt en ontdekt zijn eigen handjes en voetjes, reikt naar speelgoed om dat te betasten, te proeven en zo te ontdekken wat je ermee kan doen.

Oudere kinderen gaan op onderzoek uit, willen weten hoe dingen werken, hoe ze iets voor elkaar kunnen krijgen. Dingen uitproberen, daarover praten met andere kinderen of volwassenen en ervaringen uitwisselen. Kinderen moeten zich op hun eigen wijze en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Zij ontwikkelen zich als zij de mogelijkheid krijgen om te spelen, te ontdekken, te experimenteren en te communiceren. Wij bevorderen de ontwikkeling van kinderen door een ondersteunend, stimulerend en uitdagend klimaat te bieden. Een goede verzorging met veel aandacht voor een prettige sfeer, waarin kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen is een belangrijke voorwaarde voor alle kinderen om zich te kunnen ontwikkelen.

Wij houden rekening met de ontwikkelingsfase van kinderen. Voor een baby zijn rust en regelmaat extra belangrijk, terwijl naarmate kinderen ouder worden het steeds belangrijker wordt om meer ruimte te geven aan hun zelfstandigheid.

Pedagogische doelen

Wij bieden kinderen een veilige omgeving waarin zij zich prettig en gewaardeerd voelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen veilig kunnen spelen, eten, slapen of lekker even bij kunnen komen na een drukke dag, in een op hen afgestemde omgeving, onder begeleiding van deskundige leidsters. Wij willen het zelfvertrouwen van kinderen en hun vertrouwen in anderen stimuleren. Wij geven kinderen de ruimte om zichzelf te zijn en tonen respect voor hun eigenheid.

Wij bieden kinderen een uitdagende en stimulerende omgeving waarin kinderen kunnen spelen en waarin zij zich kunnen ontwikkelen. Spel vormt voor jonge kinderen de basis voor hun ontwikkeling. Spelen moet voor kinderen een leuke, boeiende en ontspannende ervaring zijn. Door het spel ontdekken en ontwikkelen zij hun eigen mogelijkheden. Leidsters kijken naar wat kinderen leuk vinden en richten de ruimte zo in dat deze aansluit bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van kinderen. Leidsters begeleiden en stimuleren de ontwikkeling van kinderen door hen veel ruimte te geven om te ontdekken en om initiatieven te nemen. Zij spelen mee en bieden activiteiten aan die aansluiten bij de belangstelling en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.

Wij bieden kinderen een omgeving waarin zij anderen ontmoeten en waarin zij zich, in de omgang met anderen, ook in sociaal opzicht kunnen ontwikkelen. Bij Caleido Kidzz worden de kinderen in groepsverband opgevangen. Dit biedt veel mogelijkheden aan kinderen om zich in sociaal opzicht te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen veel positieve ervaringen opdoen in het contact met de leidsters en met andere kinderen. Door deze contacten leren kinderen sociale vaardigheden zoals samen spelen, opkomen voor jezelf, rekening houden met een ander, samenwerken en overleggen.

Wij bieden kinderen structuur en duidelijkheid, besteden aandacht aan het aanleren van normen en waarden. Het bieden van een omgeving waarin kinderen zich veilig voelen betekent ook structuur en duidelijkheid bieden. Kinderen weten door een vaste dagindeling en regels waar ze aan toe zijn. Wat kan en waar grenzen liggen. Van jongs af aan leren kinderen door de reactie van ouders of andere opvoeders welk gedrag wel of juist niet gewaardeerd wordt. Bij Caleido Kidzz leren kinderen niet alleen de regels die in de eigen groep gelden, maar ook meer algemene normen en waarden. Leidsters leren kinderen op een opbouwende en duidelijke manier wat er van hen verwacht wordt. Wat kan en wat niet kan.