OUDERLOGIN
OUDERLOGIN

Plaatsing | Openstelling

Openingstijden

Kindercentrum Caleido Kidzz biedt opvang aan kinderen vanaf 6 weken tot 13 jaar. De kinderen kunnen het hele jaar door 1 of meer dagen per week worden opgevangen van 7:30 tot 18:30 uur.

Wij verzorgen buitenschoolse opvang gedurende schooldagen vanaf 14:00 tot 18:30 uur . Tijdens de vakanties en studiedagen van de school bieden wij opvang vanaf 07:30 tot 18:30 uur.

Ons kindercentrum is conform de CAO Kinderopvang gesloten op de volgende dagen:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • 5 mei (1x per 5 jaar, te beginnen op 2010)
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • 1e en 2e kerstdag
 • Oudejaarsdag
Plaatsingsmogelijkheden

Kinderopvang:

 • hele dagopvang: op vaste dagen of wisselende dagen (bv. de ene week op maandag, dinsdag en woensdag en de andere week op woensdag, donderdag en vrijdag);
 • halve dagen: 07.30-13.00 uur of 13.00-18.30 uur;
 • individuele voorschoolplaats[1]: vier dagdelen van 09.00-12.00 uur, gedurende vierenveertig weken (niet tijdens de zomerperiode);
 • combinatieplaats (hele of halve dagen): combinatie van een “gewone” kinderopvangplaats en individuele voorschoolplaats.

[1] Deze plaatsen zijn (beperkt) beschikbaar voor kinderen met een doelgroep indicatie en worden gesubsidieerd door de gemeente, de ouder betaald hiervoor geen ouderbijdrage.

Buitenschoolse opvang:

 • naschoolse opvang: opvang uit school-18.30 uur, inclusief opvang op schoolloze dagen van 07.30-18.30 uur;
 • naschoolse opvang met voorschoolse opvang: 07.30 uur-begin school (beperkt beschikbaar), inclusief opvang op schoolloze dagen van 07.30-18.30 uur;
 • opvang alléén tijdens vakanties: hier wordt een aparte plaatsingsovereenkomst voor afgesloten.

 

 

Uw kind Aanmelden?

Met onderstaande link kunt u uw kind aanmelden op een van onze kindercentra.

Na verzending van uw inschrijving wordt er, binnen enkele dagen, telefonisch contact opgenomen voor een rondleiding afspraak. Het is niet nodig het formulier te printen.