OUDERLOGIN
OUDERLOGIN

Kinderen 4 tot 13 jaar

Osdorperban

Wij hebben een capaciteit voor opvang van maximaal 19 kinderen per dag tussen de 4-13 jaar.

Kinderen komen met plezier naar Caleido Kidzz omdat wij een vertrouwde- en leuke band met de kinderen opbouwen.

Met deze informatie proberen wij u zo duidelijk mogelijk uit te leggen hoe wij werken en wat u van ons kunt verwachten, u kunt ook een afspraak maken om een kijkje te komen nemen als u nog vragen heeft. De groep van de buitenschoolse opvang wordt opgevangen in 1 ruimte. Hierdoor zullen de kinderen met verschillende leeftijden samen lopen en spelen.

Onze pedagogisch medewerkers organiseren verschillende activiteiten die leeftijd gebonden zijn. We kijken ook naar de ontwikkeling van uw kind en of uw kind zich wel op zijn/haar plaats voelt met de andere groep genoten. Wij besteden veel aandacht aan het verschil in opvang tussen jongere en oudere kinderen. Dit komt tot uitdrukking met de verschillende faciliteiten, maar ook in de vrijheid en de eigen verantwoordelijkheid die onze kinderen krijgen als ze eraan toe zijn. De groep bestaat uit maximaal 20 kinderen en staat onder leiding van minimaal 1 vaste gediplomeerde groepsleid(st)ers per 10 kinderen en 1 Volwassene.

Buitenschoolse opvang

De wereld van het schoolgaande kind breidt zich enorm uit. Naast dat de school een nieuwe omgeving is waaraan het kind moet wennen, is het nieuw dat er steeds meer een appèl gedaan wordt op de cognitieve ontwikkeling. Kinderen leren zich concentreren, zodat zij gericht bezig kunnen zijn. Op de meeste scholen is er in de eerste twee groepen veel ruimte voor spel, maar spelen wordt in toenemende mate didactisch ingezet. Dit vergt veel energie van de kinderen. Na school bieden wij kinderen in BSO Caleido Kidzz Osdorperban een huiselijke ontspannen en open sfeer. De gezamenlijke activiteiten zijn van huiselijke aard, gezamenlijk eten, fruit eten en thee drinken. Buiten deze momenten om kunnen de kinderen vrij spelen. Daarnaast worden thematische activiteiten spelenderwijs aangeboden. Kinderen hebben daarnaast behoefte om te spelen in hoeken die speciaal hiervoor zijn ingericht (bijv. een leeshoek, rusthoek en poppenhoek) Belangrijk hierbij is dat zij letterlijk de bewegingsruimte hebben om te spelen en zich uit kunnen leven. Ook heeft het kind behoefte aan persoonlijke aandacht van de groepsleiding. Het kind wil vertellen wat er gebeurd is op school of na een vermoeiende schooldag lekker tegen de groepsleiding aankruipen en een boekje lezen. De kinderen kunnen dan ook rekenen op onze persoonlijke aandacht en belangstelling.

Naast school worden vrijetijdsbesteding, vriendjes, vriendinnetjes en hobby’s belangrijk. De interesses worden specifieker en maken dat het kind voor een langere periode gericht met iets bezig wil zijn. De kinderen zijn goed in staat aan te geven hoe zij de tijd in BSO Caleido Kidzz Osdorperban willen invullen. Het aanbod van activiteiten wordt daarom voor een groot deel door de kinderen zelf bepaald. De kinderen gaan hiervoor met elkaar en de groepsleiding in overleg en ontwikkelen plannen. Wij hechten veel waarde aan dit proces, omdat de kinderen hierdoor hun sociale vaardigheden verder ontwikkelen. Omgaan met elkaar op basis van respect is hierbij het uitgangspunt. In de groep gaan prestatie en competitie een rol spelen. Met het doen van teamsporten en spelletjes krijgt het kind de kans te leren omgaan met winnen en verliezen. Door toenemende behoefte van de kinderen aan privacy en zelfstandigheid wordt de relatie met de groepsleiding afstandelijker. De ruimtes van de buitenschoolse opvang zijn daarom zo ingericht dat de kinderen ook buiten het gezichtsveld van de leiding kunnen spelen.

Middagindeling

De kinderen die eerder dan 15:15 uur uit school zijn, worden tot ongeveer 15:30 uur in een groep opgevangen en kunnen vrij spelen of meedoen aan de aangeboden activiteit. Als alle kinderen binnen zijn (tussen 15:30 en 15:40 uur) drinken we gezamenlijk limonade of thee en wordt een boterham/ fruit/ of cracker gegeten.

Het is een moment van rust, waarop de kinderen kunnen vertellen over hun belevenissen op school. Hierna bepalen de kinderen in principe zelf waar en waarmee ze willen spelen. De groepsleiding zorgt altijd ook voor een (knutsel)activiteit.

Groepsindeling
Soort Leeftijd KP* Leidster(s) Stagiaire(s)
BSO 4 tot 13 jaar 19 2
Erkend Leerbedrijf

Wij zijn een erkend leerbedrijf, het is mogelijk dat er 1 of meerdere stagiaires meelopen met de vaste pedagogisch medewerkers. Dit is altijd maximaal 1 stagiaire per groep per dag. Onze pedagogisch medewerkers voldoen allemaal aan de opleidingseisen die nodig zijn om op een BSO werkzaam te zijn en hebben een Verklaring Omtrent Gedrag moeten overleggen.

De oudercommissie van Caleido Kidzz bestaat uit een groep van vier ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind.