OUDERLOGIN
OUDERLOGIN

VVE Piramide

Binnen Caleido Kidzz word gewerkt met de methode Piramide. Dit is een methode in het kader van de voor- en vroegschoolse educatie, waarbij de kinderen ondersteund en gestimuleerd worden, zodat ter voorbereiding op school, hun ontwikkelingskansen vergroot worden.

De Piramide

Piramide werkt volgens vier vaste stappen: oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen. Hiermee wordt elk thema steeds verder verkend en dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:

  • Persoonlijkheidsontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Kunstzinnige ontwikkeling
  • Denkontwikkeling
  • Taalontwikkeling
Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

Met de kinderen vanaf 2 jaar werken we met thema’s zoals welkom in de groep, mensen, eten en drinken, herfst, wonen, feest, ziek en gezond, kleding, lente, kunst, verkeer, zomertijd, sinterklaas, kerst, tellen, ruimte, kleur en vorm. Kinderen worden door het gebruik van de piramide methodiek goed voorbereid op de basisschool.  Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind in het uitoefenen van deze methodiek. Meer informatie over Piramide is te vinden op de website van Cito.

Kinderen tussen 2,5 en 4 jaar worden 2 keer geobserveerd en getoetst. De resultaten worden met de ouder besproken in een oudergesprek.