OUDERLOGIN
OUDERLOGIN

Tarieven

Kinderdagverblijf (0-4 jaar)
Dagen per week Uren per maand Prijs per maand
 1  47  €   481,75
 2  94  €   963,50
 3  141  €  1.445,25
 4  187  €  1.916,75
 5  230  €  2.357,50

De maandbedragen in de tabel zijn gebaseerd op de openstellingsuren en het nieuwe uurtarief voor dagopvang van Kindercentrum Caleido Kidzz per 1 januari 2024: € 10,25. In de tabel is nog geen rekening gehouden met de kinderopvangtoeslag, de tegemoetkoming van de Belastingdienst.

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
Dagen per week Uren per maand

(inclusief woensdag)

Prijs per maand

(inclusief woensdag)

 1  28  € 255,36
 2  55  € 501,60
 3  82  € 747,84
 4 109  € 994,08
 5  120  € 1.094,40

De maandbedragen in de tabel zijn gebaseerd op de openstellingsuren en het nieuwe uurtarief voor buitenschoolse opvang van Kindercentrum Caleido Kidzz per 1 januari 2024: € 9,12. In de tabel is nog geen rekening gehouden met de kinderopvangtoeslag, de tegemoetkoming van de Belastingdienst.

Extra informatie

  • Een dag is van 07.30 – 18.30 uur (11 uur).
  • Een dagdeel is van 07.30 – 13.00 uur of van 13.00 – 18.30 uur (5,5 uur).
  • Tarieven zijn inclusief drinken, fruit, boterhammen/maaltijdpotje en gezonde tussendoortjes. Zuigelingenvoeding neemt de ouder zelf mee.
  • Het ruilen van een dag is mogelijk binnen een periode van vier weken en indien de bezetting het toelaat.
  • Incidentele opvang is mogelijk indien de bezetting het toelaat.
  • Verlengde opvang is mogelijk voorafgaand aan of aansluitend op een dagdeel bij voldoende vraag, tegen hetzelfde tarief.
  • Heeft u behoefte aan flexibele opvang? Neem dan contact op met uw serviceteam en vraag naar de mogelijkheden.
  • Facturatie vindt plaats in 12 maandelijkse termijnen.

Indexering tarieven per 1 januari a.s.

Wij indexeren ons tarief vanaf 1 januari a.s. Mocht u hier bezwaar tegen hebben en op grond daarvan uw contract met Caleido Kidzz wilt opzeggen dan kunt u dit vóór 1 november a.s. schriftelijk aan ons kenbaar maken. We houden dan een opzegtermijn van 1 maand aan.

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij willen wij u herinneren op het tijdig aanpassen van de gegevens voor de kinderopvangtoeslag 2024. De uurprijs en eventueel de genoten aantal uren moeten worden aangepast. U kunt dit gemakkelijk doen via www.toeslagen.nl.

Wij hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Directie

Gemiste Kinderopvangtoeslag kost duizenden euro’s

Komt ons aanbod niet overeen met uw specifieke wensen, neem dan contact met ons op over aanvullende mogelijkheden.