OUDERLOGIN
OUDERLOGIN

Veiligheid & Gezondheid

Veiligheid en gezondheid staan bij ons hoog in het vaandel. Veiligheid begint bij de voordeur. Onze voordeur is altijd op slot met een geavanceerd beveiligingssysteem voor bezoekers. Het is uit den boze om het opvangruimte met schoenen te betreden.

In de hal kan je hoezen om de schoenen heen doen of deze uitdoen (weglaten). Er wordt volgens strikt protocol en een schoonmaakrooster gewerkt, waaraan alle medewerkers zich dienen te houden. De protocollen en regels zijn ter inzage beschikbaar en zichtbaar aanwezig binnen het kinderdagverblijf. Caleido Kidzz bepaalt eigenhandig het beleid ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Bij het opstellen van het veiligheid- en gezondheidbeleid, kunt u er vanuit dat de maatregelen hierover van fundamenteel belang zijn en deze hoog in het vaandel staan bij ons kinderdagverblijf.

De GGD van Amsterdam controleert jaarlijks alle kinderopvang bedrijven op veiligheid en gezondheid. De inspectierapport van het Kindercentrum Caleido Kidzz treft u aan op de website van GGD. Ter inzage treft u het inspectierapport van het GGD aan in het halletje van het kindercentrum.